وی افزود: این اعداد متوسط کشوری است و در برخی مناطق شمال غربی کشور بارندگی‌های مثبتی را شاهد بوده‌ایم، ولی در غالب مناطق پهناور کشور به ویژه مناطق مرکزی و حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان که استان‌های جنوبی کشور را دربرگرفته‌اند، کاهش بارندگی بین ۶۵ تا ۷۵ درصد بوده است. مدیرکل دفتر مدیریت بحران منابع آب ایران ادامه داد: این میزان کاهش بارندگی باعث شده تا میزان جریانات سطحی و میزان ورودی به پشت سدها نیز کاهشی ۳۳ درصدی نسبت به سال گذشته داشته باشد. آقابیگی با تاکید بر اینکه ورودی به مخازن سدهای کشور در مقایسه با سال گذشته ۱۲ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است، عنوان کرد: با وجود اینکه در بخش‌های شمال غربی کشور سدها پر شده‌اند ولی غالب سدهای بزرگ ما در استان‌های خوزستان، کرمان، فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و حتی خراسان رضوی با کاهش‌های شدیدی مواجه شده‌اند. مدیرکل دفتر مدیریت بحران منابع آب ایران اظهار کرد: تنها در استان سیستان و بلوچستان کاهش ۷۵ درصدی بارش‌ها موجب شده تا ۵۵۰ میلیون مترمکعب ورودی این استان در سال آبی جاری به ۳ میلیون مترمکعب برسد. وی در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: در کشور ۱۷۷ سد بزرگ وجود دارد این سازه‌های آبی وظیفه تنظیم، تامین آب و ذخیره منابع آبی را برای مناطق مختلف کشور بر عهده دارند. از این تعداد نیز ۱۱۰ سد بزرگ وظیفه تامین آب شرب کشور را بر عهده دارند که بر اساس درجه اهمیت این سدها از حدود ۳۰ تا ۸۰ درصد آب شرب شهرها از سوی این سازه‌های آبی ذخیره، تنظیم و تامین می‌شود. آقابیگی با تاکید بر اینکه از این ۱۱۰ سد حدود ۴۶ سد دارای وضعیت بحرانی هستند، اظهار کرد: در برنامه‌ریزی‌های جامع تامین منابع آب بایستی تمامی سدها یک ذخیره استراتژیکی بسته به میزان جمعیت تحت پوشش خود برای مدت ۱۸ ماه داشته باشند که در این سدها ما شرایط ذخیره استراتژیک را برای ۱۸ ماه نداریم. وی با اشاره به اینکه این وضعیت شرایط ناخواسته عموما ناشی از تغییرات جوی و کاهش محسوس بارندگی‌ها بوده است، عنوان کرد: بر اساس الگوی بارندگی‌ که در کشور وجود دارد مطمئنا تا پایان سال جاری اتفاقی خاصی نخواهد افتاد.