وی با تاکید بر اینکه خاموشی برق در سال‌جاری ناشی از کمبود تولید نیروگاه‌های برق‌آبی بود و هیچ ارتباطی به فرسودگی و عمر بالای خطوط انتقال و پست‌ها و شبکه نداشت، گفت: چند سال است که خاموشی‌ها ناشی از پرباری شبکه نیست. وی ادامه داد: تا افق ۱۴۰۳ برای بازسازی شبکه برق منطقه‌ای تهران (تهران، البرز و قم) ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز بود، اما به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت تجهیزات افزایش یافته است، به همین دلیل این عدد در حال حاضر باید ۲ تا ۳ برابر باشد. خوش‌خلق با اشاره به اینکه تمام تأسیسات و تجهیزات شرکت‌های برق منطقه‌ای از داخل تأمین می‌شود، گفت: امکان مالکیت بخش خصوصی بر تأسیسات شرکت‌های برق منطقه‌ای وجود ندارد، اما ما می‌توانیم از ظرفیت آنها در خطوط انتقال و پست‌ها استفاده کنیم، بنابراین برنامه‌ریزی شده است تا از ظرفیت بخش خصوصی به روش اجاره به شرط تملیک استفاده شود. وی در پاسخ به اینکه ۵۰ درصد خطوط انتقال و شبکه برق منطقه‌ای تهران بیش از ۲۰ سال قدمت دارد، آیا برنامه‌ای برای زیرزمینی کردن این خطوط انتقال و شبکه برق وجود دارد گفت: بنایی برای زمینی کردن خطوط انتقال برق نداریم، چون شبکه برق زمانی که ایجاد شده است، ساخت‌و‌سازی صورت نگرفته، اما چون شهرها توسعه پیدا کرده‌اند، خطوط انتقال برق در بالای سر این ساخت و سازها خودنمایی می‌کند. وی تاکید کرد: به هر حال شهرداری و دستگاه‌های ذی‌ربط نباید اجازه ساخت و ساز در زیر شبکه برق را بدهند،‌ با شهرداری توافق کردیم تا بخشی از خطوط انتقال شبکه برق در تهران جمع‌آوری شود، اما امکان اینکه تمام خطوط را زمینی کنیم وجود ندارد. وی درمورد اینکه به‌رغم تمام مشکلات و کاهش تولید برق، وزارت نیرو حمایتی از توسعه نیروگاه‌های پراکنده انجام نمی‌دهد، گفت: در گذشته دستورالعملی برای خرید برق از نیروگاه‌های کوچک تدوین شد و در برق منطقه تهران نیز تعداد زیادی نیروگاه‌های کوچک در محل پست‌های این شرکت ایجاد شد. مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران افزود: در این دستورالعمل پنج سال قرارداد تضمینی خرید برق دیده شده است، بنابراین هر کیلووات ساعت برق ۱۰۰ تومان خریداری و به‌طور متوسط زیر ۷۰ تومان به مردم فروخته می‌شود که البته در نیروگاه‌های تجدیدپذیر این عدد برای هر کیلووات ساعت۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان خرید تضمینی و به یک هشتم به مردم فروخته می‌شود. خوش‌خلق اضافه کرد: به هر حال برای توسعه نیروگاه‌های کوچک، دستورالعمل توسعه آنها در حال بازنگری است.