با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع بخش‌های مذکور، ۹ زیربخش در مدت زمان مورد بررسی توانسته‌اند روند مثبت را برای دریافت جواز تجربه کنند؛ اما ۶ زیربخش در مدت زمان مورد بررسی با افت دریافت جواز مواجه بوده‌اند و برای یک زیر‌بخش نیز تغییری ثبت نشده است. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که بیشترین افت در صدور جواز در مدت زمان مورد بررسی به زیربخش‌های «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» اختصاص داشته به‌طوری که از مجموع ۶ زیربخش پیش‌بینی شده برای این بخش در مجموع چهار زیربخش در چهار ماه منتهی به تیر سال‌جاری بیشترین افت مجوزهای صادره را داشته‌اند. از مجموع زیربخش‌های در نظر گرفته شده برای بخش معدن نیز دو زیربخش «پروانه اکتشاف» و «گواهی کشف» با افت در صدور جواز مواجه بوده‌اند.

براساس آمار اعلام شده در چهار ماه منتهی به تیر سال‌جاری در مجموع ۶۶۹۶ فقره «جواز تاسیس» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۲۴ درصدی را ثبت کرده؛ جواز تاسیس صادره در مدت مشابه سال قبل برابر با ۵۴۰۶ فقره بوده است. در بخش «پروانه‌های بهره‌برداری» نیز در مدت زمان مورد بررسی که شامل پروانه بهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای می‌شود، در مجموع ۱۶۱۷ فقره پروانه صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱/ ۰ درصدی داشته است؛ مجموع پروانه صادره در مدت زمان مشابه سال قبل برابر با ۱۶۱۵ فقره بوده است. اما در بخش صدور مجوزهای صادره معدنی چه روندی طی شده است؟ داده‌های آماری بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی این بخش روند مثبتی در دریافت جواز تجربه نکرده است؛ به‌طوری که در این دوره زمانی در مجموع ۳۳۶ فقره «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از ۲۱ درصدی را ثبت کرده است. رشد ثبت شده برای این بخش در حالی است که در دو بخش «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» معدنی‌ها، صدور جواز در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در مدت زمان مورد بررسی و در بخش گواهی کشف، ۱۳۵ فقره گواهی اکتشاف صادر شده که این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل افت حدود ۵ درصدی را تجربه کرده است. در بخش پروانه‌ بهره‌برداری معدنی نیز ۱۸۴ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افت بیش از ۸ درصد داشته است. از سوی دیگر داده‌های آماری نشان می‌دهد در بخش «پروانه‌های صنفی» نیز در مدت زمان موردبررسی در مجموع ۱۱۵ هزار و ۳۵۵ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۳ درصدی برای این بخش به ثبت رسیده است، مجموع پروانه‌های صنفی صادره برای این گروه در سال گذشته برابر با ۱۱۱ هزار و ۷۱۳ فقره بوده است.  در گروه «تجارت خارجی» نیز آمارها حکایت از روند مثبت صدور «کارت‌های بازرگانی» دارد. براساس ارزیابی‌ها در مدت‌زمان مورد بررسی، ۲هزار و ۴۸۳ فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳ درصدی داشته است. مجموع کارت‌های بازرگانی صادره در سال گذشته برابر با ۲ هزار ۴۱۰ فقره ثبت شده است.  «تجارت الکترونیک» هم یکی ‌دیگر از هفت گروه مورد بررسی در جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت است. برای این بخش دو زیربخش «گواهی امضای الکترونیکی» و «نماد الکترونیکی» در نظر گرفته شده است که با توجه به آمار اعلام شده، هر دو زیر بخش روند رو به رشدی را طی کرده‌اند. براساس آمار اعلام شده، جواز صادره برای صدور «گواهی امضای الکترونیکی» معادل ۳۴ هزار و ۹۵۹ فقره و صدور «نماد الکترونیکی» معادل ۵ هزار و ۱۵۱ فقره بوده است که به‌ ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل‌توجه ۸۵ درصد و ۳۸ درصد را ثبت کرده‌اند. ششمین گروه مورد بررسی بخش صدور جواز «نرم‌افزار» است.

در این گروه که زیرشاخه‌ای به‌نام «پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار» جای گرفته است، روند صدور مجوزها نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد صفر درصدی را نشان می‌دهد. در مدت زمان مورد بررسی در مجموع سه مجوز برای این بخش صادر شده است و جواز صادر شده در سال‌جاری با مدت مشابه سال قبل برابر بوده است.   هفتمین گروه مورد بررسی بخش صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود ۶ زیربخش دارد. در زیربخش نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» گنجانده شده در مدت زمان مورد بررسی ۷۸ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت بیش از ۲۸ درصدی داشته است. همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مذکور نیز۵۲ فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ۹۶، با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است. آمارها همچنین نشان می‌دهد در زیربخش «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» ۴ فقره جواز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت حدود ۶۷ درصدی داشته است. «پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مورد بررسی ۲ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افتی ۶۰ درصدی داشته است. همچنین در دو زیربخش «گواهی تحقیق و توسعه» و «پروانه تحقیق و توسعه» روند صدور مجوزها نشان می‌دهد در زیربخش نخست، افت حدود ۷۲ درصدی و در زیربخش دوم رشد ۳۷ درصدی صدور جواز نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است.

اشتغال و سرمایه مجوزهای صنعتی

علاوه بر بررسی آمار تعداد مجوزهای صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، داده‌های آماری «اشتغال مجوزهای صادره» و «سرمایه پیش‌بینی شده برای مجوزهای صادره» نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهد در چهار ماه منتهی به تیر ماه سال‌جاری، معادل ۶۶۹۶ فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه بیش از ۵۱۹ هزار میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال ۱۵۲ هزار و ۲۱۸ نفر صادر شده است. مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال قبل نشان‌دهنده رشد بیش از ۲۴ درصدی در تعداد جوازهای صنعتی، رشد حدود۲۱ درصدی در پیش‌بینی سرمایه‌گذاری و رشد بیش از ۲۵ درصدی در پیش‌بینی اشتغال است. در بخش پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی هم سرمایه محقق شده و اشتغال روند مثبتی داشته است. داده‌های آماری نشان می‌دهد در مدت زمان مورد بررسی، ۱۶۱۷ فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۳۰هزار و ۳۴۰ نفر صادر شده است.