وی ادامه داد: این کسری در پایان برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ خورشیدی) به ۵هزار و ۴۰۰ مگاوات می‌رسد که باید بخشی از این کسری را با به مدار آمدن کامل نیروگاه پرند و نیروگاه‌های رودشور و ساوه جبران کرد.مدیرعامل شرکت برق حرارتی اضافه کرد: در کنار افزایش ظرفیت تولید، امیدواریم مدیریت مصرف نیز به تامین پایدار برق تهران در سال‌های آینده کمک کند.طرزطلب اظهار کرد: تا زمان اوج مصرف سال آینده، ۱۰ واحد بخار به ظرفیت یک هزار و ۶۰۰ مگاوات توسط بخش خصوصی و دولتی وارد مدار خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید جبران شود. بر اساس این ماده قانونی، با ساخت بخش بخار نیروگاه ها، باید سوخت صرفه‌جویی شده یا مبلغی معادل آن به سرمایه‌گذاران پرداخت شود.طرزطلب تاکید کرد: اگر دولت منابع مالی کافی برای پرداخت معادل ریالی این صرفه‌جویی‌ها را در اختیار ندارد، پیشنهاد می‌کنیم که سوخت (گازوئیل) به سرمایه‌گذاران تحویل بدهد.