وی گفت: ۲۰۰ تا ۲۵۰ مگاوات میزان صادرات فعلی برق به عراق، افغانستان و پاکستان است که اگر بتوانیم آن را در حد قراردادهای منعقده با کشورهای ذکر شده گسترش می‌دهیم.این مقام مسوول درباره واردات برق نیز اظهار داشت: در حال‌حاضر واردات برق را قطع نمی‌کنیم چون در شبکه شمال کشور به دلیل افت فشار، قطع واردات به نفع ما نیست اما به محض کاهش دمای هوا دیگر نیازی به واردات برق نخواهیم داشت. در برق منطقه‌ای تهران شامل سه استان البرز، تهران و قم، همچنین شمال‌غرب و شمال کشور در زمانی که آب و هوای آن شرجی می‌شود، مصرف برق افزایش می‌یابد و در زمان بارش مصرف افت می‌کند.