به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، ابوالفضل کیانی بختیاری با اشاره به وظایف سازمان مدیریت صنعتی گفت: برای اولین بار است که چنین دوره‌ای به شیوه علمی، اجرایی، کاربردی و تلفیقی برگزار می‌شود. وی ادامه داد: اگر مدیران مجرب صنعتی بازنشسته شوند و جایگزین نداشته باشند به نظر می‌رسد که جانشین‌پروری برای احراز جایگاه و سمت آنها به‌طور صحیح انجام نشده و شایسته است بخش‌های مختلف صنعتی از دوره پرورش مدیران بخش‌های صنعتی کشور استقبال و مدیران خود را برای شرکت در چنین دوره‌ای ترغیب کنند. کیانی بختیاری افزود: یک روز کاری بسته به تقاضای شرکت‌کنندگان جهت برگزاری این دوره اختصاص یافته و کل دوره حدود ۲۰۰ ساعت زمان می‌برد و در طول آن به متقاضیان حکمرانی سازمانی و بنگاهی را آموزش می‌دهیم. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه محتوای دوره پرورش مدیران بخش‌های صنعتی کشور تلفیقی از موضوعاتی است که یک مدیر در سطوح ارشد نیاز دارد، گفت: باید بدانیم که اثر آموزش تئوریک تنها ۱۰درصد است و ۷۰درصد دیگر مربوط به آموزش در حین خدمت بوده و ۲۰ درصد دیگر نیز یادگیری مجاورتی است.