با این وجود در حالی که از سوی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور دستورالعمل‌هایی درباره اعطای مجوز برای تولید مشترک، ظرف زمان کوتاهی وجود دارد، اما صدور این مجوز به فرآیندی طولانی تبدیل شده و حتی پس از گذشت چندماه و استعلامات چندین باره رئیس سابق مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات ایران از امضای تفاهمنامه همچنان معطل مانده است. در همین رابطه، عطاءالله معروف‌خانی، رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اعلام اینکه این موضوع به زمان تصدی رئیس قبلی مرکز برمی‌گردد، گفت: درباره این تفاهم‌نامه و فرآیند صدور مجوز آن، یک سری مراحل به انجام رسیده اما مراحل استعلامی آن طی نشده و منتظر جواب استعلام‌ها هستیم که این موضوع خارج از محدوده وظایف ماست.او درباره طولانی شدن زمان استعلام‌ها نیز تصریح کرد: معمولا برای مجوزهای صادره درباره دخانیات این روند، روندی عادی است و زمان خاصی ندارد.رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: ذکر این نکته ضروری است که با صدور مجوز، قاچاق عظیمی که وجود دارد تبدیل به واردات رسمی می‌شود و یکی از مهم‌ترین حسن‌های آن این است که علاوه بر حذف قاچاق، دولت نیز عایدات قانونی را از واردات رسمی به دست می‌آورد؛ از آن طرف، در تفاهمنامه مذکور که با دخانیات به امضا رسیده، تولید مشترک نیز دیده شده است که این اتفاق علاوه بر اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده به نفع دخانیات ایران هم خواهد بود.او در پاسخ به دلایل مخالفت‌ها با این طرح، تاکید کرد: کسانی که در بحث قاچاق ذی‌نفع هستند و سودهای کلان به دست می‌آورند، می‌خواهند جوی ایجاد کنند که جلوی مجوز رسمی، واردات قانونی و در نهایت تولید این برند در کشور را بگیرند.