در جلسه گذشته این شورا، سیاست‌های کلان و اختیارات این ستاد تصویب شده بود. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی همچنین در راستای تنظیم بازار و نظارت موثر بر قیمت و نحوه عرضه کالاها و خدمات، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به انجام اقداماتی مکلف کرد که عبارتند از: تقویت و تجهیز ستاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، اطلاع‌رسانی گسترده قیمت کالاها و مقررات عرضه در فروشگاه‌ها با استفاده از سامانه اطلاع‌رسانی فراگیر برای دسترسی بر خط مردم و سازماندهی استفاده از نظارت مردمی، بهره‌گیری از شبکه نظارتی اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، تقویت و حمایت از انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده در سطح ملی و استانی. براساس مصوبه دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد کلیه عرضه‌کنندگان کالاهایی که ضرورت اطلاع‌رسانی آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود، اعم از تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان و توزیع‌کنندگان، موظفند طبق مقررات این وزارتخانه، نسبت به تطبیق قیمت با ضوابط قیمت‌گذاری مصوب «هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها» و ثبت آن به‌صورت خوداظهاری در سامانه فراگیر الکترونیکی اقدام کنند و قیمت را به‌صورت برچسب و قابل نظارت، بر کالاها نصب کنند.