به دنبال بروز التهابات در بازار کاغذ، کارگروه کاغذ کشور در آخرین جلسه خود، ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به‌عنوان متولی بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان این کالای استراتژیک در حوزه‌های نشر کتاب و مطبوعات) با منحصر شدن ثبت سفارش و تخصیص ارز به موسسات و افرادِ مورد تایید و معرفی شده از سوی این وزارتخانه (اینجا)، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار را مامور صیانت از قیمت‌های تعیین شده از سوی این کارگروه کرد. متعاقب این تصمیم، فهرست اولیه مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که شامل ۱۰ موسسه مطبوعاتی و شرکت (برای ثبت سفارش واردات کاغذ روزنامه)، ۶ موسسه و فرد حقیقی (برای ثبت سفارش واردات کاغذ تحریر و بالکی) و یک شرکت حقوقی (برای ثبت سفارش انواع زینک اُفست) منتشر و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد تا از طریق بانک مرکزی، ارز مورد نیاز و تعیین شده در کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آنها تخصیص یابد.