در نامه‌ای که از سوی سرپرست مرکز روابط‌عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه برای منصور معظمی معاون وزیر و رئیس هیات‌عامل ایدرو؛ مهدی کرباسیان معاون وزیر و رئیس هیات‌عامل ایمیدرو و عباس قبادی سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران ارسال شده،‌ آمده است: روزنامه صمت قبلا در مالکیت این وزارتخانه بوده و فعلا واگذار شده است لذا تا تعیین تکلیف مالکیت این روزنامه نسبت به اعطای آگهی به این روزنامه تجدیدنظر شود و لازم است به تمام شرکت‌های زیرمجموعه نیز اعلام شود این روزنامه هیچ رابطه سازمانی و نمایندگی از سوی وزارت صمت، برای دریافت منابع مالی و جذب آگهی، خصوصا به‌صورت انحصاری ندارد و تمام ابلاغیه‌های قبلی مبنی بر این امکان ملغی اعلام می‌شود. این نامه در حالی به معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران ارسال شده که اسناد منتشر شده از شیوه واگذاری روزنامه صمت حکایت از بازگشت روند رایج خصوصی‌سازی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ دارد. بر مبنای اخبار منتشر شده، مالکیت این روزنامه که تا پیش از اردیبهشت سال ۹۴ در اختیار ایدرو بود، در فرآیندی پرابهام و بدون طی تشریفات قانونی مرسوم به یک موسسه تازه تاسیس مطبوعاتی واگذار شده است. این در حالی است که واگذاری مالکیت عمومی این روزنامه به این موسسه به‌ظاهر خصوصی نیازمند طی تشریفات قانونی بوده است. الزامی که احتمالا در سایه روابط برخی مدیران پیشین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با این موسسه مطبوعاتی، فراموش شده است. حال نامه روابط‌عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که شبهات در مورد صاحب امتیاز و مدیریت این روزنامه باعث شده که این وزارتخانه خواهان توقف اختصاص آگهی‌های دولتی به روزنامه «صمت» شود.