اردکانیان تاکید کرد: جدای از این ۵۲ طرح نیمه‌تمام، ۲۶ طرح مربوط به آب و فاضلاب شهری هم به ارزش حدود یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای همکاری با بخش خصوصی آماده شده است. ما به زودی مراسمی را برای امضای رسمی این طرح‌ها برگزار می‌کنیم.وزیر نیرو درباره روند ساخت نیروگاه از سوی بخش خصوصی گفت: این مساله مسیر اصل ۴۴ قانون اساسی را طی می‌کند که سازمان خصوصی‌سازی مشغول راهبری این طرح‌هاست.