براین اساس با توجه به فرصت ویژه‌ای که دولت در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار داده است، مقرر شد تولید‌کنندگان نسبت به ارائه برنامه افزایش مقادیر تولید به منظور تامین بازار اقدام کنند. پیش‌بینی شده است در صورت عدم ارائه برنامه در بازه زمانی مشخص، دولت می‌تواند نسبت به بازنگری در تصمیمات اتخاذ شده درخصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی اقدام کند.در عین حال مقرر شد بانک مرکزی اقدامات لازم برای تامین ارز مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی را به منظور حفظ جریان تولید و تامین بازار در اولویت قرار دهد.بازه زمانی مشخص شده برای ارائه برنامه تولید از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی ۱۵ روز است. این گزارش حاکی است دستگاه‌های نظارتی با موضوع افزایش غیرمتعارف قیمت، همچنین احتکار لوازم خانگی برخورد خواهند کرد. الزام صدور فاکتور و درج قیمت نیز در این نشست مورد تاکید اعضای ستاد تنظیم بازار قرار گرفت.از سوی دیگر به منظور پیشگیری از احتکار و انبار لوازم خانگی، مقرر شد دوره زمانی کوتاهی برای فعال شدن گارانتی در نظر گرفته شود. به این ترتیب در صورت عدم استفاده از لوازم خانگی، در دوره زمانی مقتضی پس از فروش، گارانتی کالا ابطال خواهد و تصمیمات لازم برای توزیع و رفع تقاضای واقعی مدنظر معاونت امور صنایع وزارت صمت خواهد بود.