محمدرضا بختیاری اظهار کرد: وضعیت منابع آبی در شهر تهران در حالت سر به سر قرار دارد و اگر مشترکان میزان مصرف خود را افزایش ندهند و به روال آتی پیش برویم، هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. اما اگر میزان مصرف افزایش یابد، ممکن است در برخی مناطق با افت فشار روبه‌رو شویم. وی با بیان اینکه در غرب تهران و شهرستان‌های اطراف استان وضعیت تامین آب در حالت زرد قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به کمبود منابع آبی در این مناطق با مشکل افت فشار آب مواجه هستیم که دلیل این مساله نیز افزایش حرارت دما است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران ادامه داد: باید گفت که در اطراف استان تهران مشکلی از نظر کیفیت آب وجود ندارد و تنها بحث بر سر کمیت است که امیدواریم این مساله نیز با مدیریت مصرف جبران شود. بختیاری درخصوص میزان مصرف آب در شهر تهران گفت: تاکنون ۳۸۷ میلیون مترمکعب آب در پایتخت مصرف شده که این میزان ۱۰ میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته افزایش داشته و باید گفت که بیش از یک‌سوم آب سال مصرف شده است.