وی اظهار کرد: برای تامین مواداولیه پتروشیمی و سایر واحدهای تولیدی وابسته با هماهنگی وزارت نفت و صنعت، تدابیری اندیشیده شده است. نجفی ادامه داد: قرار است ۸۰ درصد تولیدات صنعت پتروشیمی در بورس برای تامین نیاز داخلی عرضه و مابقی نیز صادر شود. وی اظهار کرد: ۸۴ هزار واحد صنعتی در کشور فعال است که بیش از ۹۲ درصد آنها را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد که براساس آخرین بررسی‌های انجام شده، بیش از ۷۰ درصد آنها از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد فعال هستند. نجفی در ارتباط با تامین ارز واحدهای تولیدی گفت: در روزهای آینده تامین ارز واحدهای تولیدی شرایط مساعدتری پیدا می‌کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پارسال ۳۶ طرح به ارزش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه صنایع کشور اجرایی شد که بیشتر این طرح‌ها به نتیجه رسیدند.