بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون) به چهار مصوبه جدید این کارگروه در رابطه با کنترل جدی مصرف آب در حوزه فضای سبزی شهری و اصلاح اساسی الگوهای فضای سبز در شهرها اشاره کرد و گفت: وظایف مشخصی برای مهار مصرف بی‌رویه آب در آبیاری فضاهای سبز شهری به ویژه چمن‌ در جلسه اخیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی تعیین و به شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی در تمامی استان‌ها ابلاغ شده است. به گفته زهرایی کاهش ۳۰ درصدی آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری درمقایسه با سال گذشته دردستور کار شهرداری‌ها به‌عنوان متولیان فضای سبز شهری قرار گرفته و این بخش موظف شده‌ تا در مدت ۲ ماه برنامه عملیاتی خود را درخصوص کاهش ۳۰ درصدی آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری نسبت به سال گذشته ارائه کند.