به گزارش «شاتا» صادق نجفی گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور در بازارهای صادراتی آگاهی کافی ندارند. بنابراین با کمک شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توان صادرات محصولات این واحدها را به کشورهای خارجی تسهیل کرد. وی اظهار کرد: درحال حاضر ۹۳درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل داده است که این صنایع نقش تعیین‌کننده‌ای در صنعت کشور برعهده دارند. نجفی با بیان اینکه حدود ۱۸۰۰ واحد صادراتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشغول به کار هستند، تصریح کرد: با کمک شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توان صادرات محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط به کشورهای خارجی را تسهیل کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر ۸۴ هزار واحد صنعتی در کشور فعالیت می‌کنند که افزایش سهم صادرات آنها در توسعه کشور بسیار حائز اهمیت است، با تاکید بر حمایت از توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات خاطرنشان کرد: توسعه صادرات غیر نفتی از برنامه‌های مهم دولت به شمار می‌رود که در این راستا ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.