راضیه لک با اشاره به اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک دنیا قرار دارد، افزود: سازمان زمین‌شناسی متناسب با ویژگی‌های منطقه‌ای به دنبال کشف منابع جدید آب کارستی و عمیق است. وی افزود: این منابع به ذخیره آب زیر سنگ‌های سخت و در حفره‌های سنگ‌های آهکی گفته می‌شود و طبق مطالعات آب قابل ملاحظه‌ای در این بخش وجود دارد.رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اضافه کرد: کارست پدیده‌ای است که در سنگ‌های آهکی اتفاق می‌افتد و حفره‌ای در آنها ایجاد می‌کند که آب در آنها جمع می‌شود.لک با بیان اینکه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور برای اولین بار موفق به کشف آب‌های کارستی در کشور شد، اضافه کرد: این آب‌ها در حال خروج از کشور هستند و باید برای جلوگیری از خروج و استفاده بهینه از آنها برنامه‌ریزی کرد. وی با اشاره به اینکه شناسایی دیرهنگام منابع آب‌های کارستی با از دست رفتن آن مساوی است، افزود: ممکن است با توجه به شیبی که در لایه‌های پایینی زمین وجود دارد، این آب‌ها از کشور خارج شود.