به گفته محمد حاج رسولی‌ها، برای امسال تنها ۲ هزار میلیارد تومان برای انجام طرح‌های نیمه‌تمام لحاظ شده است که اگر این میزان را به بخش‌های مجزای سد و شبکه تقسیم کنیم ۵۰ سال طول می‌کشد که این طرح‌ها تمام شود.به گفته وی، از میان ۱۱۵۷ شهر ایران ۳۳۴ شهر با جمعیتی بالغ بر ۳۴ میلیون نفر با مشکلات کم آبی مواجه هستند. به همین دلیل دولت در هفته‌های اخیر حدود ۱۰۲۰ میلیارد تومان به منظور اجرای ۱۱۹۵ پروژه در ۲۸۰ شهر برای کاهش تنش آبی اختصاص داده است.تبیین پروژه‌های متعدد در دولت دهم برای وزارت نیرو این دولت را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرد به‌طوری که در حال حاضر وزارت نیرو با حجم وسیعی از پروژه‌های اجرا نشده که هر کدام به میلیاردها تومان سرمایه نیاز دارد مواجه شده و تا سال ۱۳۹۵ پیش بینی می‌شد که دست کم ۱۷ سال تا خلاصی از این ماجرا زمان لازم باشد اما اکنون بر اساس آخرین برآورد‌های صورت گرفته وطبیعتا افزایش تعدد پروژه‌ها این زمان به ۵۰ سال افزایش یافته است.