به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی ابوالفضل کیانی بختیاری، با اعلام این مطلب گفت: براساس آمارها، ایران با در اختیار داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و وجود بیش از ۵هزار معدن فعال، زمینه اشتغال ۱۱۴ هزار نفر را به‌صورت مستقیم در مناطق محروم در سراسر کشور فراهم کرده است. وی افزود: سازمان مدیریت صنعتی با درک اهمیت نقش صنایع معدنی در توسعه اقتصادی ایران، برای اولین بار در کشور اقدام به طراحی رشتهMBA صنایع معدنی کرده است تا از این طریق مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان متولی این حوزه را در معرض آخرین ابزارها و دستاوردهای مدیریتی قرار دهد. مدت زمان این دوره برابر ۵/ ۱ سال و معادل ۳ ترم است.