حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه در جلسه اخیر کمیسیون صنایع با رئیس کل بانک مرکزی صحبت‌هایی درباره اولویت بندی کالاها برای دریافت ارز دولتی مطرح شد، اظهار کرد: براساس گروه‌بندی‌ها دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را مختص کالاهای گروه یک شامل کالاهای اساسی و ضروری اعلام کرده است.وی با بیان اینکه به کالاهای گروه دو منابع ارزی حاصل از صادرات اختصاص یافته است، افزود: این موضوع نشان می‌دهد به‌طور کلی گروه دو وجود خارجی نداشته و آن دسته از کالاهای تولیدکنندگان کشور که در این گروه قرار دارند امکان خرید آنها نیست.رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اعلام اینکه قرار است برای گروه کالایی ۳ نیز ارز بازار دوم اختصاص پیدا کند، گفت: امروز تولیدکنندگان در شرایط بسیار سختی قرار دارند،  دولت باید فکر اساسی برای تامین ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی کند، در غیر این صورت ما شاهد تعطیلی و حتی بیکاری در جامعه خواهیم بود.