به‌گفته صادق نجفی، توسعه شهرک‌های صنعتی در راس برنامه‌های این سازمان جانمایی شده و قرار است در راستای تحقق این امر، شهرک‌ها در مناطقی از کشور ایجاد شوند که متقاضی‌ محور باشند. وی در گفت‌وگو با «ایرنا»، گفت: ۸۴ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که ۵۰ هزار واحد آن در داخل شهرک‌های صنعتی ایجاد شده و در مناطق و شهرهای مختلف مستقر هستند. نجفی اظهار کرد: در کشور، ۹۶۷ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد ضمن اینکه عملیات اجرایی ۶۷۰ شهرک صنعتی نیز در دست انجام است. وی افزود: ۵۱ شهرک خصوصی در کشور فعالیت می‌کنند که ۲۵ درصد از واحدهای صنعتی کشور در این شهرک‌ها مستقر هستند و فعالیت می‌کنند. نجفی تاکید کرد: شهرک‌های صنعتی در مناطقی از کشور ایجاد می‌شود که متقاضی محور باشند.