در تمام دنیا دولت‌ها، وظیفه تنظیم بازار را انجام می‌دهند که همان وظایف حاکمیتی است. دبیر کانون‌های کارآفرینی کشور و رئیس کانون کارآفرینان استان تهران تصریح کرد: کارآفرینان بزرگ‌ترین مشکل را در حوزه بیمه و مالیات دارند. این در حالی است که کسانی که باید مالیات بدهند، فرار مالیاتی دارند. سیاری گفت: رتبه ایران در فضای کسب و کار رو به تنزل است و برای برون‌رفت از بحران، یک راه حل بیشتر نداریم و آن اعتماد به توانمندی کارآفرینان است. در حوزه ارتباطات داخلی باید دولت و حکومت به بخش‌خصوصی اعتماد کند و به معنای واقعی با بخش‌خصوصی همراه شود. دبیر کانون‌های کارآفرینی کشور ادامه داد: قسمت عمده‌ای از مشکلات در داخل کشور است؛ کارآفرینان بزرگ‌ترین مشکل را در حوزه‌های بیمه،‌ مالیات، تسهیلات، نرخ سود بانکی، اخذ مجوزها، سیستم ناکارآمد و لخت اداری و مهم‌تر از همه تصمیم‌گیرندگانی با تفکر اقتصاد نفتی و دولتی، دارند. این در حالی است که کسانی که باید مالیات بدهند، فرار مالیاتی دارند. دبیر کانون‌های کارآفرینی سراسر کشور ادامه داد: برخی از موانع و مشکلات کارآفرینان، در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، توسط انجمن و تشکل‎های مختلف از جمله کانون کارآفرینان استان تهران و سراسر کشور در قالب گزارش‌های متعدد به مسوولان ارائه و پیگیری شده است، اما متاسفانه این اقدامات اجرایی نشده است. سیاری با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است، گفت: در دوره احمدی‌نژاد دولت تصمیم گرفت خصوصی‌سازی را اجرا کند، اما نتیجه آن تشکیل شرکت‌های خصولتی شد که وضعیت را بدتر کرد. وی افزود: در کشور ما تعاریف مختلفی از کارآفرینی وجود دارد و تعریف جامع و دقیقی در این زمینه نداریم.