به گزارش شاتا، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با شرکت توانیر و معاونت هماهنگی توزیع برق تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده و این تفاهم‌نامه را به شرکت‌های صنعتی استانی ابلاغ کرده است تا واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها برای کنترل بار شبکه سراسری برق همکاری کرده و مصرف برق خود را در ساعات اوج کنترل کنند. جلوگیری از هرگونه خاموشی ناخواسته در شبکه سراسری برق و تداوم پایدار برق‌رسانی به مشترکان، کنترل و کاهش پیک شبکه سراسری برق، ایجاد ذخیره تولید مناسب هنگام پیک شبکه برق کشور، جلوگیری از توسعه غیرفنی و غیراقتصادی شبکه سراسری برق از مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه است. براساس این تفاهم‌نامه شرکت‌ها موظف شدند نسبت به عقد تفاهم‌نامه با مشترکان مشمول متقاضی و ثبت تفاهم‌نامه در سامانه مدیریت پیک بار اقدام کنند. مشترکانی که نسبت به امضای توافق نامه اقدام کنند در اولویت پایانی قطع احتمالی برق قرار می‌گیرند. زمان اوج مصرف برق در تابستان از ساعت ۱۱ تا ۱۵ و ۱۹ تا ۲۳ هر روز در نظر گرفته شده است که صنعتگران در صورت همکاری با شرکت توانیر در مصرف بهینه برق می‌توانند از تخفیف در پرداخت هزینه مصرف برق برخوردار شوند.