محمد پرورش در نشست علمی گرد و غبار، چالش‌ها و راهکارها که در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه شاید ریشه اصلی گرد و غبار در بحث آب باشد، گفت: امروز موضوع آب در ایران به یک ابرچالش تبدیل شده است. وی در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد استراتژی هماهنگ بین بخشی برای مدیریت بحران آب از تولید سالانه یک میلیارد و ۴۱۶ میلیون مترمکعب آب در استان تهران خبر داد و گفت: اوج مصرف آب در تهران روزانه به ۵/ ۴ میلیون مترمکعب می‌رسد. وی افزود: طبق معیارهای جهانی سرانه کمتر از ۵۰۰ مترمکعب به معنای بحران مطلق آب است، بنابراین اکنون تهران در بحران مطلق آب قرار دارد. پرورش ادامه داد: همه اینها در حالی است که سال ۱۳۱۰ سرانه آب در تهران ۶ هزار مترمکعب بود و امروز با رسیدن جمعیت به ۵/ ۱۴ میلیون نفر این سرانه به ۳۳۰ مترمکعب کاهش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه ایران در بین ۲۴ کشوری که وضعیت بحرانی آب دارند قرار گرفته، افزود: در دنیا برداشت ۲۰ درصدی از منابع تجدیدپذیر مرز برداشت محسوب می‌شود و بیش از ۴۰ درصد هم معنا ندارد، ولی در ایران ۸۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر مصرف شده است. پرورش اعلام کرد: از ۶۰۹ دشتی که در کشور وجود دارد ۲۲۸ دشت ممنوعه و ۱۶۶ دشت نیز ممنوعه بحرانی است. وی در ادامه به مقایسه مصرف آب در ایران و کشورهای توسعه یافته پرداخت و گفت: مصرف آب در بخش شرب در ایران ۶ درصد، در صنعت ۳ درصد و در کشاورزی حدود ۹۲ درصد است، اما در دنیا این ارقام به ترتیب ۶ درصد، ۴۶ درصد و ۴۸ درصد برآورد می‌شود.