وی با بیان اینکه برق تهران یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور است، عنوان کرد: به دلیل قدمت یکسری تاسیسات ما دچار فرسودگی شده و از طرفی به‌علت اینکه سال‌های گذشته مشکلات نقدینگی داشتیم، یک عقب‌ماندگی در حوزه توسعه و بهینه‌سازی در برق تهران وجود دارد. خوش‌خلق ادامه داد: به هرحال طی سه سال اخیر بنا را براین گذاشتیم که در دو حوزه توسعه و بهینه‌سازی، بخشی از عقب‌افتادگی‌ها را جبران کنیم که به‌عنوان نمونه می‌توان گفت که حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتر کابل فرسوده در تهران است که باعث ناپایداری شبکه می‌شود. وی افزود: با وجود تمامی مشکلات در این زمینه، توانستیم در سال گذشته ۲۵۰ کیلومتر کابل را نوسازی کنیم و امسال نیز همین رقم در حال انجام است که نهایتا در سال گذشته و امسال قریب به ۵۰۰ کیلومتر کابل‌کشی انجام خواهد شد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای استان تهران با یادآوری ایام پیک سال‌های گذشته عنوان کرد: در سال ۹۵ با وجود اینکه ۶/ ۲ درصد و در سال قبل ۸/ ۵ درصد رشد پیک داشته‌ایم، توانستیم با کمترین چالش تابستان را سپری کنیم و امسال پیش‌بینی ما حدود ۶ درصد رشد است که در سال گذشته ۱۰۰۹۱ مگاوات را پشت سرگذاشتیم و امسال نیز به حدود ۱۰۶۰۰ مگاوات خواهیم رسید. وی همچنین به گسترش تونل‌های انرژی در سطح تهران اشاره کرد و گفت: این تونل‌ها قرار است در ابعاد بزرگ‌تر و در جهات مختلف شمال، غرب، شرق و جنوب تهران انجام شود. خوش‌خلق با بیان اینکه بنای ما این است که در پروژه‌های آتی انتقال دانش فنی را نیز داشته باشیم، تصریح کرد: با رویکرد آینده‌نگری در تمامی ابعاد، چه در ساخت تجهیزات و چه در اجرا به دنبال توسعه شبکه برق هستیم و به‌عنوان مثال ما به جهت اینکه برای انتقال از نظر خطوط هوایی و فنی در شرایط خوبی نیستیم و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، به‌دنبال این هستیم که تونل‌های انرژی را در سطح تهران گسترش بدهیم. وی افزود: قرار است این تونل‌‌ها در ابعاد بزرگتر و در جهات مختلف شمال، غرب، شرق و جنوب تهران انجام شود که این اتفاق مزایای بسیار خوبی را به‌دنبال خواهد داشت. مدیرعامل برق منطقه‌ای استان تهران به احداث پست‌های انتقال جدید در تهران اشاره کرد و گفت: مکان‌یابی پست‌ها تعیین شده است و بعضا در برخی مناطق در حال اجرا است که اینها جزو پروژه‌های اصلی انتقال به‌شمار می‌رود و امید داریم بتوانیم با شبکه انتقال، شبکه پایدار را رقم بزنیم.