محمد شریعتمداری در حاشیه نشست هیات دولت اظهار کرد:‌ در دو ماه اول سال واردات کاهش پیدا کرده است و صادرات غیر نفتی کشور رشد داشته است. به گزارش «ایرنا» شریعتمداری افزود: امروز در بخش قابل توجهی از تولید به هیچ وجه به فضای بیرونی نیاز نداریم و توانمندی‌های داخل کشور برای رفع احتیاج‌ها کافی است البته ممکن است در برخی از شاخه‌های صنعتی که با دنیا تبادلاتی داریم با مشکلات اندکی مواجه شویم. وزیر صنعت در مورد حجم مبادلات تجاری ایران در دو ماه نخست امسال نیز گفت: در دو ماه پیاپی رشد صادرات غیرنفتی کشور را مشاهده می‌کنیم؛ در آخر اردیبهشت صادرات غیرنفتی رشد کرد و واردات کاهش یافت؛ ۵/ ۱ میلیارد دلار تراز تجاری کشور در دو ماه نخست امسال مثبت است که امید را در بین تولیدکنندگان زنده می‌کند. وی اضافه کرد: اینکه یک کشور بتواند در مدت پنج سال ۸۰میلیون تن ظرفیت خود را در زنجیره تولید فولاد افزایش دهد و به سقف ۲۰۰ میلیون تن برسد و همزمان ۱۱۰ میلیون تن ظرفیت در حال اجرا با پیشرفت بالای ۶۰ درصد داشته باشد، یعنی از نظر صنایع پایه، زنده است.