وی با اشاره به رویکرد وزارت نیرو نسبت به مساله بارورسازی ابرها عنوان کرد: در ماه‌های اخیر جلسات متعددی با وزارت نیرو داشته‌ایم تا بتوانیم با همکاری این وزارتخانه و سازمان‌های دیگر همچون سپاه، سازمان هواشناسی و دیگر سازمان‌های مرتبط فعالیت‌های خود را پیش ببریم. مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها درخصوص تجهیز هواپیمای سپاه نیز گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته سپاه یک فروند هواپیما در اختیار عملیات بارورسازی ابرها قرار داد که تاکنون به‌طور کامل تجهیز نشده اما با توجه به اینکه روند تجهیز هواپیما زمانبر است، به نظر ما این مساله معقول و منطقی به نظر می‌رسد.