کردی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که نیروگاه‌های خصوصی از ممانعت وزارت نیرو از صادرات برق گله‌مند هستند، گفت: در بحث صادرات برق اگر نیروگاه‌های خصوصی بپذیرند که قیمت سوخت آنها غیر یارانه‌ای باشد قابل قبول خواهد بود. وی افزود: اگر نیروگاه‌های خصوصی هزینه ترانزیت شبکه برق را بپردازند ما مانعی نداریم که آنها هم در صادرات برق حضور داشته باشند. کردی ادامه داد: به هر حال یارانه اختصاص داده شده در سوخت نیروگاه‌ها و تولید برق باید صرف مصرف برق داخلی شود اما وقتی قرار است برقی صادر شود نباید این یارانه صرف برقی شود که قرار است در خارج از کشور مصرف شود. مدیرعامل شرکت توانیر افزود: در حال حاضر به‌کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر می‌شود. پیش‌تر شرکت‌های تولیدکننده برق اعلام کرده بودند که به‌رغم ابلاغیه موجود در وزارت نیرو این وزارتخانه از صادرات برق از طریق نیروگاه‌های خصوصی جلوگیری می‌کند.