سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در تشریح دستور کار کمیسیون ادامه داد: براساس نظر اعضای کمیسیون به‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به‌دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ادامه داد: در راستای وظایف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌‌ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می‌کند. زارع بیان کرد: براساس مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می‌کند تهیه و تشکیل دهد. این نماینده مجلس عنوان کرد: کسانی که مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی قرار می‌گیرند به‌عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند و هیات مذکور موظف است مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تایید هیات مذکور قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات موردنظر را به متقاضی پرداخت کند.