وی افزود: هر گونه اقدامی برای تعمیق روابط دو کشور با در نظر گرفتن منافع دو کشور خواهد بود.  وزیر اقتصاد ترکیه نیز این سفرهای کاری و دیدارهای متناوب را نشانه پیگیری و جدیت کشورش برای رسیدن به اهداف اقتصادی مورد نظر دانست و یادآور شد: هدف ما افزایش مجموع مبادلات تجاری دو کشور است و این افزایش حجم، روابط دو کشور را گسترده‌تر خواهد کرد. نیهات زیبکچی در ادامه تصریح کرد: هر اندازه روابط تجاری دو کشور بیشتر شود، اتحاد میان دو کشور دوست و همسایه محکم‌تر خواهد شد. وی گفت: دو کشور باید همدیگر را تا رسیدن به توافقات نهایی تجاری همیاری کنند.