وی درمورد مدیریت مصرف برق در پیک پارسال نیز گفت: در تابستان ۹۶ با همکاری مشترکان بخش‌های صنعتی، کشاورزی، اداری، تجاری و خانگی توانستیم نزدیک به چهار هزار مگاوات از نیاز مصرفی شبکه برق کشور را کاهش دهیم. معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر، «طرح تعطیلات و تعمیرات» را یکی از طرح‌های مدیریت مصرف برق در پیک امسال بیان کرد و گفت: در این طرح که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور اجرا می‌شود، واحدهای صنعتی تعطیلات خود را به فصل تابستان منتقل می‌کنند و به این ترتیب از پاداش مصوب وزارت نیرو برخوردار می‌شوند.

 احمدی‌یزدی افزود: در زمان اوج مصرف پارسال، ۷۲۸ مگاوات از محل اجرای طرح تعطیلات و تعمیرات به شبکه سراسری برق کمک شد. وی طرح «ذخیره عملیاتی» را از دیگر طرح‌های مدیریت مصرف در بخش صنعت اعلام کرد و گفت: در این طرح، مشترکانی که امکان مدیریت بار برای آنها وجود دارد، تفاهم‌نامه‌ای را با شرکت برق به امضا می‌رسانند و بر مبنای آن اعلام می‌کنند که در زمان پیک، چند ساعت و چند مگاوات امکان کاهش مصرف دارند. معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر افزود: بعد از امضای تفاهم‌نامه با مشترک صنعتی، شرکت برق زمانی که نیاز به همکاری باشد از مشترک می‌خواهد مصرف برق خود را کاهش دهد. احمدی یزدی اظهار کرد: پارسال از این محل یک هزار و ۳۰۳ مگاوات کاهش یافت و برای مصرف وارد شبکه سراسری شد.

به‌گفته وی، «به‌کارگیری مولدهای اضطراری» از دیگر طرح‌های مدیریت بار در سال ۹۷ است که با این طرح، مشترکان بخشی از نیاز خود در زمان اوج مصرف را از طریق مولدهای اضطراری تامین می‌کنند. معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر افزود: در این طرح، مشترکان به‌میزانی که مصرف خود را کاهش دهند و برق کمتری از شبکه سراسری بگیرند، مشمول دریافت پاداش می‌شوند. احمدی‌یزدی اظهار کرد: پارسال از محل به‌کارگیری مولد اضطراری، ۴۰۰ مگاوات به شبکه سراسری برق کمک شد.

وی به طرح همکاری بخش کشاورزی برای مدیریت مصرف نیز اشاره کرد و گفت: در این طرح، مشترکان بخش کشاورزی در زمان اوج مصرف چهار ساعت موتورهای برقی خود را خاموش می‌کنند و به جای آن، ۲۰ ساعت باقیمانده شبانه‌روز از برق رایگان بهره‌مند می‌شوند. معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر با بیان اینکه ۵۵ هزار مشترک کشاورزی پارسال برای مدیریت بار با صنعت برق همکاری داشته‌اند، گفت: به‌دنبال این مشارکت، در زمان اوج مصرف یک هزار و ۳۷۰ مگاوات از بار شبکه سراسری کاهش یافت.