داریوش بهنود قاسمی با بیان این خبر افزود: سال گذشته طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح کشور به اجرا گذاشته شد و کارشناسان این سازمان و بازرسان مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با بهره‌گیری از تمام امکانات و ظرفیت موجود از ۳۳۳ هزار و ۲۸ مراکز خرد و کلان درسطح عرضه بازرسی کردند. وی ارزش پرونده‌های تشکیل شده را ۵۹۴ میلیارد ریال دانست و تصریح کرد: طرح مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه، هدفمند، مستمر و با اولویت ادامه خواهد داشت. قاسمی گفت: دراین مدت زمانی استان تهران با بیش از ۳۳ هزار مورد بازرسی و یک هزار و ۷۰۰ مورد تشکیل پرونده‌ واستان البرز با ۱۳۹ میلیارد ریال ارزش کالای قاچاق مکشوفه، بالاترین عملکرد را در بین استان‌ها داشته‌اند. مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره آخرین آمارکالاهای قاچاق مکشوفه بیان کرد: در این مدت، بیشترین ارزش ریالی را مواد خوراکی با ۱۵۳ میلیارد ریال و پارچه و البسه با ۷۷ میلیارد ریال به خود اختصاص داده‌اند این در حالی است که دخانیات با ۷۵ میلیارد ریال و لوازم خانگی با ۶۴ میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی قرار دارند. قاسمی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال حمایت از کالای ایرانی تصریح کرد: سازمان‌حمایت‌مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان دستگاه نظارتی حاکمیتی در حوزه نظارت بر بازار و از جمله دستگاه‌های کاشف کالای قاچاق در سطح عرضه موضوع ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گرچه سال گذشته نیز اقدامات موثر و چشمگیری در این زمینه انجام داده اما در سا‌ل‌جاری با جدیت بیشتری این مقوله را پیگیری خواهد کرد.