رضا اردکانیان اظهار کرد: قاعده بر این است که بر اساس معاهده‌ای که بین ایران و افغانستان وجود دارد، ‌حتی در سال‌های خشک و کم‌آب ما بتوانیم درصدی از آن رقم مندرج در معاهده را دریافت کنیم که مبنای این رقم، سال نرمال و طبیعی است. وزیر نیرو ادامه داد: مکانیزمی برای تعیین درصد وجود دارد و یک کمیساریای مشترک بر اساس معاهده بین طرف‌های ایرانی و افغانستانی در حال پیگیری این موضوع است. اردکانیان گفت: سال گذشته هم در همین ایام با وجود اینکه سال کم‌آبی بود بیش از ۱۵۰میلیون مترمکعب ورودی داشتیم و امسال ورود ما بسیار ناچیز بوده و به حدود دو الی سه میلیون مترمکعب رسیده است.

وی اظهار کرد: امیدواریم همکاران ما در افغانستان به این موضوع توجه کنند و‌‌‌ همان‌گونه که در بقیه شرایط ما آسایش و رفاه، ‌سختی و مضیقه را با یکدیگر تقسیم می‌کنیم کم آبی و خشکی را نیز شریک باشیم و در سیستان و بلوچستان نیز بتوانیم از آب موجود استفاده کنیم. اردکانیان ‌درباره گلایه مردم برخی از شهر‌ها و روستا‌ها مانند یزد و سیستان و اهواز و هرمزگان درخصوص پایین بودن کیفیت آب شرب و اینکه آیا وزارت نیرو برای این امر تمهیداتی اندیشیده است؟ عنوان کرد: این شهر‌ها و استان‌ها شرکت آب و فاضلاب، آزمایشگاه‌ و سازمان بهداشت دارند و خودشان موضوع را مدیریت می‌کنند، وزارت نیرو که از ستاد نمی‌تواند برای بهبود کیفیت آب یک شهر و یا یک بخش اقدامی انجام دهد، همه دستور العمل‌های لازم وجود دارد و در تمامی سطوح هم در حال اجراست. وی با بیان اینکه کیفیت آب موضوع مهمی است، ‌عنوان کرد: ما کیفیت آب را موضوعی بسیار حساس می‌دانیم و کنترل لازم نیز در این‌خصوص صورت می‌گیرد و اگر کوچک‌ترین تردیدی در این‌خصوص داشته باشیم تحت هیچ شرایطی آب را در اختیار مصرف‌کننده قرار نخواهیم داد.