این نهاد بین‌المللی همچنین نسبت به تنش‌های اخیر در حوزه تجارت ابراز نگرانی کرد و آن را تهدید بزرگ علیه اقتصاد جهان خواند. سرگئی لانائو، اقتصاددان ارشد این موسسه در این رابطه گفت: « آمریکا که با طرح اصلاحات مالیاتی خود محرک مالی مهمی را ایجاد کرده است، قصد دارد مصرف و سرمایه‌گذاری خود را رونق بخشد و همین چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا یکی از عوامل مهم افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان است.» از سوی دیگر اما رشد هماهنگ اقتصاد جهان تا سال ۲۰۱۷ که برای نخستین بار طی یک دهه اخیر مشاهده شد، بر اثر فشار ناشی از نااطمینانی از تجارت جهان بر صادرکنندگان دچار خلل شده است. لانائو با اشاره به داده‌های ضعیف اقتصاد آلمان، از آن به‌عنوان نشانه‌ای از اثرات نااطمینانی تجاری یاد کرد. صادرات آلمان در ماه فوریه به شدت افت کرد، کاهشی که بزرگ‌ترین افت ماهانه طی بیش از دو سال اخیر را به ثبت رساند. داده‌های جدید از صادرات ژاپن و کره نیز با همین نااطمینانی تجاری مطابقت دارند.