به گزارش وزارت نیرو، محمد پرورش، در این باره گفت: پیش از این اجرای مخازن اضطراری آب تنها در ژاپن پیش‌بینی شده بود و کشورهای زیادی چنین مخازنی را برای مواقع اضطراری در نظر نگرفته‌اند. خردادماه امسال نخستین مخزن و سامانه اضطراری آب‌رسانی کشور به صورت آزمایشی در منطقه یک تهران به بهره‌برداری رسید و اسفندماه نیز مخزن دیگری در پارک شهر افتتاح شد. وی با اشاره به اینکه اجرا شدن این موضوع منوط به انجام فازهای یک و دو مطالعات آب‌رسانی در شرایط اضطراری در تهران و انطباق این مخازن با شبکه توزیع آب است؛ به گونه‌ای که  کیفیت آب ذخیره‌شده کاملا کنترل‌شده و دارای استانداردهای کیفی باشد. این کار به‌دلیل پیچیدگی و حساسیت موضوع نیازمند زمان کافی برای انجام مطالعات و دریافت تاییدیه‌های لازم است.