وی اضافه کرد: همچنین از لحاظ ارزشی بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی کشور مربوط به زیربخش باغی با سهم ۶۲/ ۴۸ درصد، زراعی با سهم ۷۷/ ۲۴ درصد و دام و طیور با سهم ۶۱/ ۱۶ درصد است. معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در مدت یاد شده ۱/ ۱ میلیون تن محصولات باغی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۰۸ میلیون دلار، ۹/ ۲ میلیون تن محصولات زراعی به ارزش یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار، ۵۵۸ هزارتن محصولات دام و طیور به ارزش ۷۵۴ میلیون دلار و ۹۰ هزارتن محصولات شیلاتی به ارزش ۳۲۷ میلیون دلار از کشور صادر شد.

بخشنده گفت: در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال ۱۰۹ هزار تن پسته به ارزش ۹۷۲ میلیون دلار، ۱۸۰ تن زعفران به ارزش ۲۵۵ میلیون دلار، ۱۹۴ هزار تن خرما به ارزش ۱۹۱ میلیون دلار، ۳۴۷ هزارتن سیب درختی به ارزش ۱۴۲ میلیون دلار و ۹۱ هزار تن انگور به ارزش ۱۳۸ میلیون دلار از ایران به سایر کشورها ارسال شد. وی یادآور شد: در مدت یاد شده، صادرات محصولات لبنی ۵۱۷ میلیون دلار، گوجه فرنگی (تازه یا سردکرده) ۲۶۸ میلیون دلار و سیب زمینی (تازه یا سردکرده) ۲۱۳ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است. معاون وزیرجهادکشاورزی اظهار کرد: در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری، ۲۳۶ هزار تن گندم به ارزش ۸۴ میلیون دلار از ایران صادر شده است. براساس آمارها تولیدات سالانه بخش کشاورزی به بیش از ۱۲۰ میلیون تن رسیده است.