وی ادامه داد: هدف‌گذاری صورت گرفته درمورد صادرات صنایع کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی در سال جاری حدود دو میلیارد دلار بود که در ۱۱ ماه محقق شد و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال ۲۰۰ میلیون دلار دیگر به این رقم اضافه شود. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین در ارتباط با پتانسیل صادراتی کلیه واحدهای صنعتی کوچک در سراسر کشور اظهار کرد: پتانسیل صادراتی کلیه خوشه‌های صنعتی در بخش SME‌ها رقمی معادل ۱۷ میلیارد دلار است که حدود هشت میلیارد دلار آن از سوی صادرکنندگان اظهار می‌شود. سلیمانی با اشاره به اینکه در سال جاری حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار توسط صنایع کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی صادرات صورت می‌گیرد، اعلام کرد: هدف‌گذاری در سال جاری دو میلیارد دلار بود و در سال آینده این هدف‌گذاری با رشد ۲۵ درصدی معادل ۵/ ۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.