وی با اشاره به این مطلب که از یک سال گذشته کارهای مربوط به قرارداد پروژه حسابداری ملی آب آغاز شده است، افزود: این قرارداد پس از طی مراحل قانونی نهایی شد ولی به دلیل کمبود منابع اعتباری مسکوت ماند. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: پس از تغییرات ایجاد شده در وزارت نیرو، وزیر نیرو دستور داد تا منابع مالی مورد نیاز برای این طرح از محل اعتبارات شرکت مدیریت منابع آب ایران تامین شود. وی اضافه کرد: در زمان حاضر شرکت مدیریت منابع آب ایران در حال انجام کارهای نهایی است تا بتوان در پایان سال‌جاری قرارداد حسابداری ملی آب را نهایی و ابلاغ کرد. امانی ادامه داد: با ابلاغ قرارداد حسابداری ملی آب می‌توانیم با توجه به برآورد آب موجود درکشور، برای موارد مورد تقاضا برنامه‌ریزی کرده و ضمن ارائه میزان آب مورد نیاز به بخش‌های مختلف، مدیریت بهتری را درمورد منابع آبی کشور اعمال کنیم.