وی یکی از موضوعات مهم در زمینه نوسازی ناوگان دریایی را تامین مالی دانست و ادامه داد: باید به علل و عوامل عقب ماندگی در این صنعت بپردازیم و تا جایی که ممکن است این عوامل را کمرنگ کنیم و از همه مسوولان بخواهیم که در حل مشکل قدم بردارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای عالی صنایع دریایی درخواست کرد در تامین منابع مالی شناورسازی در کشور مساعدت کند و تصریح کرد: صندوق توسعه ملی می‌تواند بخشی از منابع خود را به این منظور اختصاص دهد.

وی یادآور شد: مهم‌ترین تمدن‌ها در کنار آب‌ها به وجود آمدند و جای تعجب است که از خرمشهر تا گواتر مجموعه عظیمی در دسترس ما و خالی از سکنه و بدون امکانات است. وی افزود: صنعت دریایی به نقشه راه صحیحی برای شناسایی مشکلات موجود و عوامل عقب ماندگی خود نیاز دارد تا متناسب با آن راه حل‌هایی اندیشیده شود. برای حل مشکل باید راه حل‌های منطقی و قابل عمل اجرایی را خلق کنیم و متناسب با آن پیش برویم. وی تصریح کرد: در صنعت دریا عقب مانده ایم و این عقب ماندگی تاریخی را اکنون که همه ارکان در اختیار است باید جبران کنیم. شریعتمداری با اشاره به استفاده نشدن از دریا در توسعه کشور و نبود توسعه دریامحور تاکید کرد: باید از ظرفیت دانشگاه ها، مراکز مهم، مراکز ساخت و تولید، دولت و مراکز مهم دریایی استفاده کنیم. وی گفت: باید به دنبال شناسایی عواملی باشیم که اجازه پیشرفت در این صنعت را نداده و در این زمینه نیازمند برنامه راهبردی برای رفع معضلات توسعه صنایع دریایی در ایران هستیم. شریعتمداری در پایان گفت: تا پایان فروردین ماه آینده، سند اصلاحیه قانون و برنامه عملیاتی یکساله سال ۹۷ در بخش‌های مختلف برای توسعه صنایع دریایی باید تهیه و تنظیم شود.