وی با اشاره به اینکه بیشترین رقم این بدهی مربوط به بنگاه‌های تجهیزات پزشکی و دارو است، افزود: ۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی به بنگاه‌های صنعتی، تولیدی، دارویی و پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اختصاص این اعتبار از طریق پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پرداخت بانک مرکزی به دولت انجام می‌شود. به این ترتیب با پرداخت این بدهی امکان ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در کشور فراهم خواهد شد. پیش از این وزیر اقتصاد خبر داده بود که دولت قصد دارد بخشی از بدهی خود به بخش خصوصی را با بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها تهاتر کند.