به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های باران‌سنجی شرکت مدیریت منابع آب ایران میزان متوسط بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی (یکم مهرماه) تا جمعه ۶ بهمن ماه به ۴۲ میلی‌متر رسیده است. بر اساس این گزارش، میزان متوسط بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا ۲۹ دی‌ماه جاری (هفته گذشته) ۳۷ میلی‌متر بوده است، ولی به دلیل بارش‌های خوبی که در برخی حوضه‌های آبریز در هفته گذشته رخ داد، در یک هفته گذشته شاهد افزایش ۵ میلی‌متری بارش‌ها در سطح کشور بودیم که سبب شده میزان بارش‌های کشور از ۳۷ میلی‌متر به ۴۲ میلی‌متر در جمعه گذشته برسد.این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۸/ ۱۰۷ میلی‌متر) ۶۱ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۷/ ۷۰ میلی‌متر) ۶/ ۴۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بر پایه این گزارش، بیشترین میزان بارش‌ها در حوضه اصلی آبریز دریای خزر با ۶/ ۱۵۲ میلی‌متر و کمترین بارش‌ها در حوضه اصلی آبریز مرزی شرق با ۲/ ۲ میلی‌متر به ثبت رسیده است.