وی افزود: در طرح بازتوانی نیروگاه‌ها، نیروگاه‌های شهید رجایی و شهید مفتح را نیز با ژاپنی‌ها پیش برده‌ایم؛ مذاکرات این همکاری انجام شده است و قصد داریم منابع مالی مورد نیاز این طرح را با استفاده از آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) تامین کنیم. وی در مورد شرایط این تسهیلات نیز گفت: سود تسهیلات جایکای ژاپن کمتر از ۲ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶ سال پس از تخصیص تسهیلات به مدت ۲۰ سال انجام می‌پذیرد. عظیمی با بیان اینکه بحث اصلی اجرای طرح بازتوانی، اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است، گفت: برای اجرای طرح بازتوانی در نیروگاه‌های دیگر هم مذاکرات جدی آغاز شده اما واقعیت این است که سرفصل این مهم، ماده ۱۲ است که بتوانیم از آن طریق استفاده کنیم.