به‌گزارش «شاتا» باتوجه به ‌گزارش وضعیت شاخص‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، در هشت‌ماهه امسال سه‌هزار و ۷۰۸ فقره پروانه بهره‌برداری با میزان سرمایه‌گذاری بیش از ۱۹۸ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال و اشتغال ۶۲ هزار و ۹۶ نفر صادر شده که به‌ترتیب ۳/ ۷، ۶/ ۳۳ و ۱/ ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. از سوی دیگر در بازه هشت‌ماهه امسال ۱۲ هزار و ۱۸۱ فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیون و ۲۸۴ هزار میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال ۲۷۹ هزار و ۸۹۸ نفر صادر شده است که نسبت به ‌مدت مشابه سال قبل به ‌ترتیب ۸/ ۱۳، ۸/ ۴۵ و ۳/ ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد. مجوزهای صنفی صادر شده در هشت‌ماهه امسال هم ۲۴۲ هزار و ۴۷۱ فقره بوده که با توجه به صدور ۲۴۶ هزار و ۲۲۶ فقره مجوز در مدت مشابه سال گذشته، ۵/ ۱ درصد کاهش داشته است. همچنین در بخش معدن ۵۶۰ فقره پروانه اکتشاف، ۲۹۴ فقره گواهی کشف و ۴۰۷ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است. پروانه اکتشاف نسبت به دوره قبل ۹/ ۲۷ درصد افزایش و گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری به‌ترتیب ۶ و ۱۳ درصد کاهش داشته است. میزان حقوق دولتی وصول شده معادن در ۸ ماهه سال ۹۶ حدود ۵۱۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۳/ ۲ برابر شده است. همچنین در حوزه تجارت ‌خارجی پنج‌هزار و ۲۹۵ فقره کارت بازرگانی در هشت ماهه امسال صادر شد که با توجه به تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده در مدت مشابه سال۹۵ (پنج هزار و ۱۲۲ فقره) ۴/ ۳ درصد افزایش داشته است. در حوزه تجارت الکترونیک نیز در سه بخش صدور مجوز برای گواهی امضای الکترونیکی، نماد الکترونیکی و پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار به‌ترتیب افزایش ۶/ ۲۱، ۹/ ۶ و ۱/ ۹ درصدی ثبت شده است.