به‌گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در این کارگاه، گزارشی از سیاست‌گذاری و اصلاحات دولت استرالیا در حوضه آبریز «ماری دارلینگ» ارائه شد. ویل فارگر، نماینده شرکتAither ، بحران کمبود آب در دنیا و نقش مدیریت آن را مورد توجه قرار داد و گفت: ارزش‌گذاری آب در استرالیا یکی از راهکارهایی است که سایر کشورها نیز می‌توانند برای بهبود مدیریت آب از آن استفاده کنند. البته باید توجه داشت که قبل از تشکیل بازار آب، نیاز به ارزش‌گذاری آن است. این ارزش‌گذاری براساس ماهیت و هدف متفاوت خواهد بود و مبنای آن زیست‌محیطی، مصرف کشاورزی، شرب و صنعت است. در این ارزش‌گذاری تنها مباحث مالی ملاک قرار نمی‌گیرد. در ادامه ریان گورملی، نماینده دیگری از شرکت Aither به مبانی و ساختار بازار آب در استرالیا اشاره و تشریح کرد: استفاده از روش مدیریتی بازار آب در مقایسه با سایر روش‌ها دارای نتایجی اثربخش و کارآمد بوده و از طرفی منجر به اثربخشی مدیریت تقاضا شده و بهترین حالت مصرف آب محسوب می‌شود. به اعتقاد گورملی خود بازار، نوع مصرف را تعیین می‌کند و نیاز به مداخله دولت نیست. کشاورزان استرالیا برای افزایش بهره‌وری، سطح همکاری‌های خود را با یکدیگر افزایش دادند و توانستند به هدف برسند. از طرفی بازار آب برای افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی طراحی شد، تا هم ارزش آب درک شود و هم نشان داده شود که آب در کاربردهای مختلف چه ارزشی دارد.