وی افزود: درموضوع ایجاد شهرک‌های صنعتی در جایی که متقاضی بخش‌خصوصی وجود دارد دولت نباید ورود کند، اما مشکلی که در این رابطه با آن مواجه بوده و هستیم مربوط به بحث اراضی است.  تغییر کاربری اراضی برای دولت به‌صورت رایگان انجام می‌شود اما بخش‌خصوصی باید رقم قابل‌توجهی را برای تغییر کاربری اراضی پرداخت کند؛ بنابراین قیمت تمام شده شهرک‌های صنعتی خصوصی بیشتر از شهرک‌های صنعتی دولتی تمام می‌شود و این مساله شرایط را برای فعالیت بخش غیردولتی دشوار می‌کند. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از ارائه پیشنهاد این سازمان به هیات دولت خبر داد و اعلام کرد: پیشنهادی به هیات دولت برای کمک به بخش‌خصوصی در راستای ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی ارائه شد که در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهادی که به‌صورت مشترک با همکاری سازمان امور اراضی ارائه و مراحل پایانی خود را سپری کرده و در انتظار تصویب نهایی از سوی هیات وزیران است. مقیمی افزود: براساس این مصوبه که احتمالا تا پایان سال‌جاری ابلاغ خواهد شد، بخش‌خصوصی اراضی مورد نظر خود را برای ایجاد شهرک صنعتی بدون پرداخت هزینه تغییر کاربری در اختیار خواهد داشت که بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.