به‌گزارش شاتا، در این مدت به لحاظ تعدادی ۱۴۷ فقره ضمانت‌نامه صادر و ۱۱۵ ضمانت‌نامه تمدید شده است. همچنین در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۶، بیش از ۴۳ درصد ضمانت‌نامه‌های صادر شده برای طرح‌های ایجادی صنایع کوچک به مبلغ ۵۳۰ میلیارد ریال و ۳۸ درصد ضمانت‌نامه‌های صادره برای سرمایه درگردش واحدهای تولیدی کوچک به ارزش ۴۷۰ میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در مدت مورد بررسی، استان‌های خراسان‌رضوی، گیلان، خوزستان، ایلام و کرمانشاه پیشتاز دریافت ضمانت‌نامه برای صنایع کوچک بوده‌اند. همچنین استان‌های زنجان، چهار محال و بختیاری و یزد کمترین ضمانت‌نامه را در این مدت دریافت کرده‌اند.