با توجه به آمار اعلام شده این بخش درمدت مشابه سال قبل در ایجاد اشتغال سهمی برابر با ۱۲۸۶ نفر داشته است. آمار اعلام شده نشان دهنده آن است که برنامه ریزی صورت گرفته در سال جاری برای افزایش بهره وری معادن کشور اثرگذار بوده است. افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را می‌توان از جمله برنامه‌های اصلی دولت یازدهم دانست، برنامه‌ای که به دولت دوازدهم نیز تسری پیدا کرد؛ به‌طوری که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در برنامه خود ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان یک اولویت مهم در این وزارتخانه اعلام کرده بود. در همین راستا نیز «توسعه مطالعات ژئوفیزیک هوایی و اکتشافات معدنی و سیاست‌گذاری برای توسعه فعالیت‌های معدنی که باعث توازن و تکمیل در زنجیره ارزش می‌شود، اصلاح ساختار اکتشاف و استخراج معادن، شفاف‌سازی و تکمیل زنجیره اطلاعات مورد نیاز فعالیت‌های معدنی مانند نقشه‌های زمین‌شناسی، پهنه‌های اکتشافی، ضوابط تعیین و دریافت حقوق دولتی، ضوابط و روش‌های واگذاری پهنه‌ها و معادن» در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم قرار گرفت. در کنار برنامه ریزی‌های صورت گرفته وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت «تقویت ایمنی در بخش معدن و پوشش نسبی ریسک(خطرپذیری) در توسعه فعالیت‌های معدنی» را نیز جزو برنامه‌های اولویت‌دار خود قرار داد، برنامه‌ریزی‌هایی که موجب شد شاهد افزایش چشمگیر اشتغال‌زایی این بخش در سال جاری باشیم. براساس آمار اعلام شده در مدت مذکور در مجموع ۴۰۷ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی در کشور صادر شده و ارزش استخراج معادن نیز در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری نزدیک به ۲۹ میلیارد ریال بوده است.

استان‌های پیشرو

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مذکور استان‌های کرمان، ‌یزد، فارس، خراسان جنوبی و خراسان رضوی بیشترین اشتغال‌زایی در بخش معدن را داشته‌اند.   کرمان که از استان‌های معدنی در کشور محسوب می‌شود در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری با ایجاد ۳۳۲ نفر شغل توانست رتبه اول اشتغال‌زایی در بخش معادن در میان سایر استان‌ها را به خود اختصاص دهد و به این طریق نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۱۷ درصدی را در ایجاد شغل تجربه کند. در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۱ پروانه بهره‌برداری معدنی برای این استان صادر شد و ارزش استخراج اسمی معادن این استان نیز بیش از ۷هزار میلیارد ریال بوده است. یزد نیز به‌عنوان دومین استان اشتغال‌زا در بخش معدن در مدت زمان مورد بررسی توانست با ایجاد ۲۳۷ نفر شغل در جایگاه دوم استان‌های پیشرو در ایجاد اشتغال معدنی قرار گیرد و به این طریق نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود ۱۷۶ درصدی را ثبت کند. مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده برای این استان در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری برابر با ۳۴ فقره بوده و ارزش استخراج اسمی معادن این استان نیز در دوره زمانی مورد بررسی بیش از هزار میلیارد ریال ثبت شده است.

استان فارس نیز در این مدت زمان موفق به ایجاد ۲۲۲ نفر شغل از طریق معادن این استان شده و به این طریق نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود ۵۹ درصدی را تجربه کرده، آمارهای اعلام شده بیانگر آن است که در مدت زمان مذکور در مجموع ۲۹ پروانه بهره‌برداری برای معادن این استان صادر شده و ارزش استخراج اسمی معادن این استان نیز نزدیک به دو هزار میلیارد ریال بوده است. اما خراسان جنوبی نیز در مدت زمان مورد بررسی موفق به ایجاد ۲۰۱ نفر شغل در بخش معدن در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری شد و به این طریق توانست نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۳ درصدی را تجربه کند. براساس آمار اعلام شده برای استان در مجموع ۲۷ فقره پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شده و ارزش استخراج اسمی این بخش نیز بیش از ۳۰۵ میلیارد ریال بوده است. اما خراسان رضوی نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع موفق به ایجاد ۲۰۰ نفر شغل در بخش معدن شده و به این طریق توانست رشد ۵/ ۳۲۵ درصدی را در ایجاد اشتغال معدنی در این استان ثبت کند. براساس آمار اعلام شده در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری در مجموع ۲۷ فقره پروانه بهره‌برداری برای این استان صادر شده و ارزش استخراج اسمی این استان نیز بیش از ۹۲۸ میلیارد ریال بوده است.  از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مذکور سهم منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو نیز در ایجاد اشتغال برابر با ۴۵ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۲۲۱ درصدی داشته است.

مجوزهای گواهی کشف

از سوی دیگر آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری در مجموع ۲۹۴ فقره گواهی کشف در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۲۴ درصدی داشته است. براساس آمار اعلام شده بیشترین گواهی کشف در مدت زمان مذکور برای استان‌های «یزد، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خراسان جنوبی» صادر شده است. سهم استان یزد از گواهی‌های کشف صادره برابر با ۳۰ فقره بوده این استان اگرچه در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری بیشترین رشد را در این بخش نسبت به سایر استان‌ها تجربه کرده، اما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل می‌توان گفت سهم این استان در گواهی‌های صادره افتی بیش از ۳ درصدی داشته است. اما گواهی کشف صادره برای خراسان رضوی نیز برابر با ۲۸ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل این استان توانسته رشد ۵/ ۱۵۴ درصدی را تجربه کند. گواهی کشف صادره برای استان‌های اصفهان و فارس نیز در مدت زمان مذکور برابر با ۲۴ فقره بوده که استان‌ اصفهان نسبت به مدت مشابه سال قبل در این بخش افتی ۱۷ درصدی را ثبت کرده، اما استان فارس با توجه به گواهی‌های صادره توانست نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۱۴ درصدی را تجربه کند. از سوی دیگر گواهی کشف صادره برای خراسان جنوبی نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۲۱ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۵/ ۲۳ درصدی داشته است.