تجمع مجوزهای صادر شده برای طرح‌های نیمه تمام صنعتی ۱۰ تا ۵۰ نفرکارکن در حالی است که پیش از این صنایع کوچک (کمتر از ۱۰ نفر کارکن) سکاندار طرح‌های نیمه تمام صنعتی محسوب می‌شدند؛ اما اجرای طرح ابطال جوازهای تاسیس صادره که تا پایان اسفند ۹۲ از پیشرفت فیزیکی صفر برخوردار بودند موجب شد تا بخشی از جوازهای صادره برای این گروه ابطال شود که این امر کاهش تعداد طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی کوچک را به همراه داشته است.

سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ساماندهی جوازهای تاسیس صادره دو دستورالعمل را در دستور کار خود قرار داد. طرح حذف طرح‌هایی که در طول یک سال پیشرفت فیزیکی نداشته‌اند اولین گام این وزارتخانه در راستای ساماندهی جوازهای تاسیس محسوب می‌شد. در دومین گام این وزارتخانه حذف ثبت برند را برای طرح‌هایی که تنها به دریافت جواز اکتفا می‌کنند، مدنظر قرار داد. عواملی که موجب شد تا با اجرایی کردن آنها شاهد کاهش طرح‌های نیمه تمام صنعتی به‌خصوص طرح‌های با کمتر از ۱۰ نفر کارکن که به طرح‌های کوچک شناخته می‌شوند، باشیم. از سوی دیگر تجمیع بیشترین طرح‌های نیمه‌تمام در صنایع کوچک و متوسط موجب شد تا از سال گذشته و در راستای اجرای طرح رونق تولید اختصاص تسهیلات برای تعیین تکلیف این طرح‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد؛ به‌طوری که سال گذشته اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفت؛ اما در نهایت در قالب طرح رونق تولید به حدود ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد. موتور طرح رونق تولید در سال جاری با اعطای ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات روشن شد. نحوه توزیع این وام‌ها برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای ۱۰ هزار بنگاه‌ اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح‌ نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰درصد و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد صنعتی پیش‌بینی شده است تا از این طریق شاهد بازگشت رونق و شتاب‌گیری طرح‌های نیمه تمام در کشور باشیم.

صنایع متوسط؛ پیشرو نیمه‌تمام‌ها

آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که از مجموع ۵۲ هزار و ۸۴۸ فقره طرح نیمه‌تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۹۹ درصد موجود در کشور، ۴۸ هزار و ۱۶۱ طرح به صنایع کوچک و متوسط با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر و ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن اختصاص دارد. در این خصوص می‌توان به وجود ۱۸ هزار و ۹۵۸ فقره طرح به صنایع ۱۰ نفر کارکن و کمتر از یکسو و ۲۹ هزار و ۲۰۳ فقره طرح به صنایع با اشتغال‌زایی ۱۰ تا ۵۰نفر کارکن اشاره کرد. با این شرایط می‌توان گفت سهم سایر گروه‌ها (۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن و ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) تنها ۴۶۸۷ فقره طرح است که سهم صنایع ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن در این میان برابر با ۲۵۲۲ فقره و صنایع ۱۰۰ نفر و بیشتر کارکن نیز برابر با ۲۱۶۵ فقره طرح است.

از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده مجموع طرح‌های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد از ابتدا تا پایان مهر ۹۶ برابر با ۳۱ هزار و ۴۰۴ فقره است و بیشترین طرح‌های در دست اجرا برای این بخش نیز به گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن اختصاص دارد؛ به‌طوری‌که در حال حاضر در مجموع ۱۷ هزار و ۱۲۷ فقره طرح در دست اجرا برای این بخش ثبت شده است. برای صنایع کوچک با اشتغال ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز ۱۲ هزار و ۶۲ فقره طرح در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد وجود دارد؛ طرح‌هایی که برای راه‌اندازی نیازمند سرمایه کمتری هستند، اما عدم تامین به موقع سرمایه، این طرح‌ها را نیز با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. طرح‌های در دست اجرای ثبت شده برای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز برابر با ۱۱۹۷ فقره طرح است؛ اما برای صنایع بزرگ با ۱۰۰ نفر و بیشتر کارکن با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰درصد نیز در حال حاضر ۱۰۱۸ فقره طرح در دست اجرا است. سرمایه پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد نیز بیش از ۴ میلیون و ۱۹۵ هزار میلیارد ریال است و برای این بخش نیز اشتغال‌زایی بیش از ۹۱۰ هزار نفری پیش‌بینی شده است.

طرح‌های با پیشرفت ۲۰ تا ۴۰ درصد

اما برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۴۹۸۲ فقره طرح نیمه‌تمام ثبت شده است. در این گروه نیز طرح‌های ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن بیشترین طرح نیمه‌تمام را به خود اختصاص داده است. مجموع طرح‌های نیمه‌تمام این بخش برابر با ۲۹۶۵ فقره طرح است. طرح‌های نیمه‌تمام برای گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر نیز برابر با ۱۳۹۰ فقره طرح است و گروه ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز ۳۱۵ فقره طرح نیمه‌تمام را به خود اختصاص داده‌اند. اما ۳۱۲ فقره طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد برای گروه ۱۰۰ نفر و بیشتر کارکن ثبت شده است. سرمایه پیش‌بینی‌شده برای طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد دارند نیز بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد ریال است و برای این گروه اشتغال بیش از ۲۴۱ هزار نفری پیش‌بینی شده است.

طرح‌های با پیشرفت ۴۰ تا ۶۰ درصد

از سوی دیگر، براساس داده‌های اعلام‌شده، در مدت زمان مورد بررسی طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد نیز در مجموع ۴۷۲۳ فقره طرح را به خود اختصاص داده‌اند. طرح‌های نیمه‌تمام ثبت‌شده در گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد برابر با ۱۵۳۶ فقره است. برای گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن نیز که بیشترین طرح‌های نیمه‌تمام این گروه را به خود اختصاص داده‌اند، ۲۶۵۶ فقره طرح به ثبت رسیده است. اما برای طرح‌های ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز طرح‌های نیمه‌ تمام اعلام شده برابر با ۲۶۱ طرح است. از سوی دیگر، برای گروه ۱۰۰ نفر و بیشتر کارکن نیز در این مدت در مجموع ۲۷۰ فقره طرح نیمه‌تمام ثبت شده است. سرمایه مورد نیاز پیش‌بینی شده برای این طرح‌ها نیز حدود ۴۹۵ هزار میلیارد ریال است و میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز حدود ۱۷۷ هزار نفر است.

طرح‌های با پیشرفت ۶۰ تا ۸۰ درصد

همچنین با بررسی آمار اعلام‌شده می‌توان گفت برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰درصد در مجموع ۷۱۵۵ فقره طرح به ثبت رسیده که طرح‌های نیمه‌ تمام اعلام‌شده برای گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر برابر با ۲۴۹۹ فقره طرح است. برای گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن نیز که در این گروه بیشترین طرح‌های نیمه‌تمام را به خود اختصاص داده‌اند، ۳۸۷۳ فقره طرح به ثبت رسیده است. اما برای گروه ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز طرح‌های نیمه‌تمام اعلام شده برابر با ۴۶۳ فقره طرح است و گروه ۱۰۰ نفر و بیشتر کارکن نیز در مجموع ۳۲۰ طرح نیمه‌تمام را به خود اختصاص دادند. سرمایه مورد نیاز پیش‌بینی‌شده برای تکمیل این طرح‌ها نیز بیش از ۷۷۷ هزار میلیارد ریال است و میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه حدود ۲۳۱ هزار نفر است.

طرح‌های با پیشرفت ۸۰ تا ۹۹ درصد

اما در گروه طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۹ درصد دارند نیز در مجموع ۴۵۸۴ فقره طرح نیمه‌تمام به ثبت رسیده است که ۱۴۷۱ فقره طرح به گروه ۱۰ نفر کارکن و کمتر اختصاص دارد. برای گروه ۱۰ تا ۵۰ نفر نیز طرح‌های نیمه‌تمام ثبت شده برابر با ۲۵۸۲ فقره طرح است و می‌توان گفت طرح‌های نیمه‌تمام در این گروه بیش از سایر گروه‌ها است؛ اما در گروه ۵۰ تا ۱۰۰ نفر در مجموع ۲۸۶ فقره طرح است. طرح‌های نیمه‌تمام ثبت شده در گروه ۱۰۰ نفر و بیشتر کارکن نیز برابر با ۲۴۵ فقره طرح است. سرمایه مورد نیاز پیش‌بینی شده برای این طرح‌ها بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال است و میزان اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز بیش از ۱۷۱ هزار نفر است.