بنابراین در برخی روستاها و مناطق که رشد جمعیت به ۱۰ خانوار برسد ما موظف هستیم آن مناطق را برق‌دار کنیم. همچنین در این راستا اگر جمعیت روستایی زیر ۱۰ خانوار باشند و نزدیک به شبکه باشند، برق‌رسانی به این روستاها بدون نگاه کردن به بحث اقتصادی و خانوار انجام می‌شود. مصلحتی با اشاره به میزان اعتبار هزینه شده برای برق‌رسانی به ۴۰۰ روستا در سطح کشور تصریح کرد: در مجموع برای برق‌رسانی به این روستاها، ۹۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

گفتنی است در سه سال گذشته پروژه برق‌رسانی روستایی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار تکمیل شد و به بیش از ۲۱۵۲ روستا با جمعیتی بالغ بر ۳۲ هزار خانوار برق‌رسانی شد که حدود ۱۲۸ میلیارد تومان هزینه داشت. با تکمیل این طرح تعداد روستاهای برق‌دار شده کشور به ۵۶ هزار و ۷۹۳ روستا با جمعیتی نزدیک به ۳/ ۴ میلیون خانوار رسید.