این درحالی است که ظرفیت‌های ایجاد شده برای تولید داخلی در مقابل هجوم سازمان یافته و هدفمند قاچاقچیان و حامیان آنها در یک رقابت ناعادلانه به تدریج توان خود را از دست داد و با گسترش مشکلات صنعتگران داخلی پیامدهای مخرب اقتصادی، سیاسی و امنیتی دور از انتظار نخواهد بود. به‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری و روسای محترم قوا مبنی بر مقابله با پدیده قاچاق و تاکیدات مکرر جنابعالی در روزهای آغازین مسوولیت بر این امر و نیز تلاش برای کاهش قیمت تمام شده کالای ایرانی که نشان از اشراف کامل مسوولان رده بالای کشور به این امر خطیر دارد، متاسفانه کماکان این وضعیت ادامه دارد و تدابیر اندیشیده شده در قالب دستورالعمل‌های صادره از سوی آن وزارتخانه همچنان در گرداب جلسات و بوروکراسی پیچیده اداری معطل مانده است. به‌رغم گذشت بیش از یک سال از صدور دستورالعمل و تلاش‌های مسوولان کارگروه و مدیران ذی‌ربط در بخش نساجی وزارتخانه و نمایندگان تشکل‌های بخش‌خصوصی نه تنها از اجرای این دستورالعمل‌ها خبری نیست که جلسات مربوطه نیز به‌طور مرتب، جدی و نتیجه‌گرا دنبال نمی‌شود.از سوی دیگر عدم برخورد قاطع با این موضوع موجب جری‌تر شدن جریان‌های سازمان یافته قاچاق پوشاک و سودجویان شده که با گسترش فعالیت‌های خود، مردم، مسوولان و تولیدکنندگان را به سخره گرفته‌اند.»